تلفن

پيش دبستان و دبستان دخترانه:
22096007-22096008-22093645

دبيرستان دوره اول دخترانه:
22096007-22096008

دبيرستان دوره دوم دخترانه:
22070468-22070495

پيش دبستان و دبستان پسرانه:
22380831

موقعيت

پيش دبستان،دبستان و دبيرستان دوره اول دخترانه معلم :
سعادت آباد،بلوار فرهنگ،بعد از پل نيايش، بن بست سما،مجتمع آموزشی دخترانه معلم

دبيرستان دوره دوم دخترانه معلم:
شهرک غرب،بلوار فرحزادی،خيابان طاهرخانی،کوچه رز،انتهای بن بست

پيش دبستان و دبستان پسرانه الفبای تربيت اسلامی:
شهرک غرب،بلوار فرحزادی،ميدان کتاب،بلوار کوهستان،پلاک84